נלחמים בעברייני התנועה

משרד התחבורה שלל את רשיונותיהם של אלפי נהגים שצברו 36 נקודות במסגרת שיטת הניקוד. רשיונם נשלל לתקופה של 3 חודשים והם יחוייבו לעבור מבחן עיוני מחדש בנוסף לקורסי חובה

אגף הרישוי במשרד התחבורה שיגר היום (רביעי) יותר מ-3,600 הודעות פסילה של רשיון הנהיגה לנהגים שצברו 36 נקודות בגין עבירות תנועה חמורות שבוצעו במסגרת שיטת הניקוד. הנהגים חויבו להפקיד את רשיונם מיידית במשרד הרישוי.

רשיונם של נהגים אלה נשלל לתקופה של שלושה חודשים ובסיומה הם ידרשו לעבור מבחן עיוני (תאוריה) מחדש, כתנאי לקבלת הרשיון, זאת בנוסף לקורס בסיסי ויעודי בנהיגה נכונה.

שר התחבורה והבטיחות בדרכים, שאול מופז, הורה לאחרונה לאנשי משרדו להגביר את הפיקוח והאכיפה כנגד נהגים מועדים שהורשעו בעבירות תעבורה חמורות.

מופז אמר כי בכוונת משרדו לתת דגש מיוחד לטיפול בעברייני תנועה מועדים (רצדביסטים). "שלילת הרשיון נועדה בין השאר להרתיע עברייני תנועה מלבצע עבירות תנועה חמורות העלולות לסכן בני אדם", הוסיף מופז.

הודעות על פסילת רשיון נשלחות כיום לנהגים באמצעות דואר רשום בלבד, עם אישורי מסירה. עוד נמסר כי משרד התחבורה החל לאחרונה לנקוט באמצעי אכיפה שונים כנגד נהגים שלא הפקידו את רשיונותיהם שנפסלו במשרד הרישוי, כמתחייב מתקנות התעבורה.