חיים מתחת לקו העוני

מחקר שמפרסם בנק ישראל מראה כי הכנסה ממוצעת של משפחות יוצאי אתיופיה ב-2005 היתה 2,000 ש"ח, מחצית מהכנסתם של שאר משקי הבית היהודיים. עוד מעלה המחקר כי שיעור העוני בקירבם הוא גבוה, שיעור התעסוקה נמוך וההישגים בלימודים של תלמידים בני העדה הם דלים

ממחקר שמפרסם היום (רביעי) בנק ישראל עולה כי הכנסתן הממוצעת של משפחות יוצאי אתיופיה היתה בשנת 2005 כאלפיים שקלים בחודש, מחצית מהכנסתם של שאר משקי הבית היהודיים.

המחקר מעלה כי מצבם הכלכלי והחברתי של העולים מאתיופה קשה מאוד, שיעור העוני בקירבם גבוה, שיעור התעסוקה נמוך והישגיהם בלימודים של תלמידים בני העדה - דלים. עוד עולה כי במהלך השנים הייתה התקדמות ניכרת בהשתלבות עולי אתיופיה בארץ בדיור, בתעסוקה ובחינוך.

בבנק אומרים כי ראוי לנקוט במדיניות לשיפור מצבה של הקהילה האתיופית, וממליצים לפזר את העולים בשכונות מבוססות יותר כדי להקל על הרשויות המקומיות לסייע להם. עוד מציע הבנק להרחיב את ההעדפה המתקנת בשילובם בתעסוקה במגזר הציבורי, ולהגדיל את היקף המשאבים העומדים לרשות בתי ספר המאכלסים שיעור גבוה של תלמידים אתיופים.

נתוני המחקר מראים כי קהילת יוצאי אתיופיה בישראל מנתה בסוף שנת 2005 כ-106 אלף, מהם כ-33 אלף ילידי הארץ. חלק נכבד מעולי אתיופיה הגיעו לארץ במבצעים "משה" (1984) ו"שלמה" (1991), ומאוחר יותר הועלו לארץ גם חלק מבני הפלשמורה, מדובר על אלו שהתנצרו בעבר.

עוד עולה כי משאבים רבים הושקעו בקליטת יוצאי אתיופיה בישראל. כך למשל נאמדה עלות הקליטה הממשלתית המצטברת של עולה אחד ממבצע "שלמה" עד 2003 בלמעלה מ-400 אלף שקלים, ולכך נוספה תרומה לא מבוטלת של המגזר השלישי. במהלך השנים הייתה התקדמות ניכרת בהשתלבות עולי אתיופיה בארץ בדיור, בתעסוקה ובחינוך. עם זאת עדיין נותרה מלאכה רבה, אומרים בבנק.