BETA

14.03.2007

19:30

עודכן:

"מתנהל קמפיין נגד מערכת המשפט"

נשיאת ביהמ"ש העליון, דורית בייניש, מזהירה מהכרסום באמון הציבור במערכת המשפט, שהוא תוצאה של "קמפיין של גורמים שונים". בייניש הודיעה כי היא מתנגדת לשינוי בוועדה לבחירת שופטים, ולהצעת החוק של שר המשפטים פרידמן המגבירה את כוח הכנסת מול ביהמ"ש

(2:06 דקות)

נשיאת בית המשפט העליון, דורית בייניש, אמרה היום (רביעי) כי "מתנהל קמפיין של שנים שמטרתו לכרסם באמון הציבור בבית המשפט, ויש כל מיני גורמים שעוסקים בקמפיין הזה". בייניש אמרה את הדברים בשיחה עם כתבי משפט מכלי התקשורת השונים.

בייניש הביעה צער על הדימוי המידרדר של בתי המשפט. לדבריה, דימוי זה מקשה על תפקוד השופטים ועל גיוס שופטים חדשים. "מה שמתרחש עכשיו מכרסם באטרקטיוויות של השיפוט. עכשיו נהייתה אופנה שצריך לבדוק את המועמדים, וכל שופט הוא מראש על תקן של חשוד. עובדה שעורכי דין פרטיים לא רוצים ללכת בדרך הזו, לא מצליחים לאתר מועמדים ראויים מקרב עורכי הדין. במקום שזה יהיה הדבר הנכסף ביותר, שוחקים אותו", אמרה בייניש.

בייניש הודיעה שהיא מתנגדת ליוזמתו של שר המשפטים, דניאל פרידמן, לפיה הכנסת תוכל לחוקק מחדש חוק שבוטל על ידי בית המשפט העליון. עם זאת, בייניש אמרה כי היא אינה מתנגדת לחוק יסוד: החקיקה, אותו מציע פרידמן, המעגן את זכותו של בית המשפט העליון בלבד, בהרכב של תשעה שופטים, לפסול חקיקה.

"בתי משפט השלום הם כמו סדנאות יזע"

עוד הודיעה בייניש, שהיא מתנגדת לכל שינוי בוועדה לבחירת שופטים, ולהצעות להכניס לוועדה פוליטיקאים או שופטים מחוזיים. "השיטה נבנתה על רוב מקצועי בוועדה לעומת ייצוג מכובד של המגזר הפוליטי. האם כאשר פרופ' פרידמן או אחרים ממנים פרופסורים באוניברסיטה, האם את המינויים עושים הדוקטורנטים? פתאום רוצים ששופטי שלום או מחוזי ימנו שופטי עליון. זה דבר לא רציני".

עיקר המועמדים לבית המשפט העליון, על פי בייניש, צריך לבוא מתוך בתי המשפט והמערכת הציבורית, ולא ממגזר עורכי הדין הפרטיים. עם זאת, בייניש אמרה כי היא אינה מתנגדת למינוי עורך דין פרטי לעליון, ואף רמזה כי "יש לנו מחשבות לגבי עורכי דין פרטיים". בייניש אמרה בנוסף, כי היא מנתגדת לביטול שיטת הסיניוריטי במינוי נשיאי בית המשפט העליון.

נשיאת העליון הכריזה על היעד לשנת העבודה 2008: מעבר לניהול משפטים על בסיס יומיומי, במטרה לסיים משפטים תוך חודשיים-שלושה. זה אפשרי, לדבריה, רק אם יתווספו משאבים למערכת המשפט. בייניש סיפרה שהסתובבה בבתי משפט שלום ברחבי הארץ והזדעזעה ממצבם. "התנאים פשוט קשים. שופטים יושבים בלשכות קטנות כמו תאי אסירים. אם הייתי עכשיו בתחילת דרכי וצריכה להתמנות לשופטת שלום, אני לא הייתי רוצה לבוא בתנאים כאלה. ראיתי איך הפקידים יושבים על ארגזים, הייתי נבוכה. אין מקום לנשום. זה כמו בסדנאות-יזע".