BETA

22.01.2007

22:55

עודכן:

יש תיאום בין הבנקים בנוגע לגובה העמלות

על פי גורמים בכירים בועדת החקירה של הרשות להגבלים עסקיים, נמצא קשר בין בכירים בבנקים סביב גובה העמלות. הכנסת הקימה ועדה שלא תוכל להורות לבנקים להוריד אותן

הרשות להגבלים עסקיים הקימה וועדת חקירה שבדקה את נושא העמלות הבנקאיות, ומצאה כי יש תיאום הבנקים בנוגע לגובה העמלות. גורמים בכירים בחקירה אומרים שנמצא קשר בין בכירים בבנקים סביב הנושא, וכי באחד הבנקים הגדולים נמצאה מצגת של בנק אחר, וכן מכתב ממנכ"ל הבנק.

מליאת הכנסת החליטה היום כי וועדת חקירה פרלמנטרית תבדוק את העמלות הבנקאיות. וועדת הכלכלה תשווה את גובה העמלות למדינות אחרות, אך לא תהיה לה הסמכות להורות לבנקים להוריד את מחירי העמלות, אלא רק ליזום חוקים שיאלצו אותם לעשות זאת.

(2:10 דק')