BETA

11.01.2007

22:13

עודכן:

חשבון נפש ערבי

בעקבות מלחמות האזרחים שפרצו בעיראק, בלבנון וברשות הפלסטינית, רבים בעולם המוסלמי שואלים האמנם עדיפים המשטרים האיסלאמיסטיים על הלאומנים שאותם החליפו?

(6:10 דקות)

העולם המוסלמי והערבי בוחן כיום את הישגיהם של המשטרים האיסלאמיסטים השונים, ומלחמות האחים על רקע כיתתי בעיראק, בלבנון ובמקומות נוספים מובילות לחשבון נפש. יש הטוענים שניכרת שיבה ללאומיות הערבית האזרחית, ובבלוגים של כותבים ערבים מרחבי המזרח התיכון ניתן לראות לא פעם ביקורת נוקבת על השלטונות האיסלאמיים; בדיון בין משתתפים באולפן ברשת "אל ג'זירה" אף עלו לקחי הניסיון הפלסטיני כמציגים את תהליכי הדמוקרטיזציה האמריקניים כמובילים לעימותים פנימיים.