BETA

25.12.2006

21:36

עודכן:

חתונה בשיבה טובה

קשיש בן 120 מתימן נושא לאישה צעירה בת 60 והשמחה במדינה גדולה

בתימן נערכות חגיגות המוניות לרגל נישואיו של קשיש בן 120 שנים. אשתו החדשה והצעירה רק בת 60, ומשמעות הדבר היא כי גילה כמחצית מגילו.

הזקן, כך עושה רושם, לא טמן את ידו בצלחת במהלך 120 שנות חייו, והוא סבא של קרוב ל-200 נכדים, חלקם כבר סבים בעצמם.

לא ניתן להימנע מלסכם ולומר כי ליום הולדתו הבא כדאי להמציא ברכה חדשה, מכיוון ש"עד מאה ועשרים" המסורתית כבר לא ממש מספיקה.

1 דק'