"סניורה בכיין"

חיזבאללה תוקף את סניורה על שבכה בפרהסיה במלחמה. נציג מטעמו משיב

(3:17)