אל-קאעדה באוויר

ארגון הטרור מפעיל בעיראק ערוץ טלוויזיה לווייני גלוי לכל העולם

(2:16)