BETA

23.10.2006

23:06

עודכן:

בעיני השכנים

איך רואים האיראנים את בהלת השפעת בישראל? ומה חושבים במפרץ על הרעיון של הצטיידות בנשק גרעיני? צבי יחזקאלי

בהלת השפעת בישראל עוררה עניין גם באיראן, ו"מומחה" הופיע בטלוויזיה הערבית שם, באומרו שבכל משפחה בישראל יש פחד מפני המחלה, ובנבאו בביטחון שהציבור יטיל את האשמה בממשלה, שלא תוכל להתחמק מאחריותה לנושא.

(03:56 דק')