BETA

23.10.2006

22:51

עודכן:

איך קובעים את התחלת החג?

צבי יחזקאלי מסביר מדוע אין הסכמה בקרב המוסלמים בעולם על תאריך תחילת חג העיד אל פיטר. לונדון וקירשנבאום

הלוח המוסלמי הוא לוח שנה, ועל כן יש קושי לקבוע בו את תאריכי תחילת החודש וסוף החודש. תחילת חג העיד אל פיטר, שעליו הכריזו אתמול (ראשון) הסעודים. לא כל העולם המוסלמי קיבל את הפסיקה הסעודית, ומדינות אחרות טרם החלו לציין את החג.

בלבנון וברשות הפלסטינית מצייתים לפסיקה הסעודית, אך סוריה, מצרים ומדינות אחרות ממתינות לפסיקת מורי הדת שלהן.