הקשר הישראלי

שיחת היום בהודו: האם לקח שר ההגנה לשעבר שוחד מהתעשייה האווירית בתמורה לרכישת טילים. הוא כמובן מכחיש את ההאשמות