BETA

17.10.2017

23:14

22 שנים לרצח רבין: מדוע משרד החינוך מתעלם מהמאפיינים הדתיים של הרצח?

במסגרת התוכנית "תרבות יהודית ישראלית" שיזם שר החינוך בנט, תלמידים בבתי ספר חילונים ילמדו על הרקע לרצח ויתמקדו בפילוג בין ימין לשמאל. מערכי השיעור לא מזכירים את העובדה שיגאל עמיר היה דתי, את פסקי הדין שהוציאו הרבנים שהותירו את דם רה"מ או את ההתנגדות הדתית למסירת שטחים

בעוד שבועיים תציין מערכת החינוך הישראלית את יום השנה ה-22 לרצח ראש הממשלה יצחק רבין. השנה ילמדו תלמידי ישראל על הרצח במסגרת תוכניתו החדשה ומחייבת של שר החינוך, נפתלי בנט: תרבות יהודית ישראלית.

 

בתוכנית, הנלמדת בבתי ספר חילוניים, קיים עיסוק מורחב בקיטוב הפוליטי שבין ימין ושמאל, אך אין ולו אזכור אחד לכך שיגאל עמיר, רוצחו של ראש הממשלה, היה דתי. אין אזכור לרבנים שהוציאו פסקי הלכה של דין רודף ודין מוסר, שמשמעותם התרת דמו של רבין וגם המחלוקת בין זכותה הדמוקרטית של ממשלה מכהנת למסור שטחים לבין הטענה לאיסור דתי לכך הועלמה.

 

>> כתבות נוספות בחדשות 10:

מדוע רק חבר קואליציה אחד טרח להגיע לדיון על מפוטרי נגב קרמיקה?

הקפאת המו"מ עם הפלסטינים דרמטית - אך לא מהווה שבירת כלים

עקב תקלה בכרית האוויר: מרצדס תבצע "ריקול" ל-10 אלף מכוניות בישראל

 

הדת לא הועלמה מן התוכנית. מערכי השיעור מלאים בציטוטים מן המקורות היהודיים, אך אלו חיוביים בלבד. לטענת הפורום החילוני, התוכנית מעלימה כל דיון באפשרות של דת להפוך לאלימה ומשכיחה את העובדה שהרוצח האמין שהוא פעל מתוקף הדת ובגיבוי הרבנים.

 

לכן הפורום, באמצעות עורך הדין יאיר נהוראי, שיגר מכתב התראה לשר בנט, לפני נקיטת הליכים: "במעשיך הנך פועל בניגוד לחוק, ובניגוד לסמכותך כשר חינוך, שכן עולה שהתוכנית והחומרים נבנו משיקולים זרים".

 

תגובת משרד החינוך:
"הטענות המוצגות בכתבה שקריות מופרכות ומשוללות כל יסוד"