BETA

13.07.2017

22:41

עודכן:

למה מסר נתניהו את סמכויות הבניה של גג מערת המכפלה לפלסטינים?

לא רק באונסק"ו טוענים שמערת המכפלה בחברון היא בשטח פלסטיני - בעקיפין גם ממשלת ישראל. כבר יותר משני עשורים מבטיחה הממשלה להקים גג במערה, אבל נתקלת בזכות וטו שהעניק נתניהו לעיריית חברון. חוות דעת נוספת של היועמ"ש טוענת כי הסמכויות על הגג שייכות למנהל האזרחי. כך או כך הגג כבר נבנה - ונמצא נטוש בבית שמש

מערת המכפלה שייכת לישראל? כנראה שבעקיפין כבר לא.


בזמן ששרי הממשלה הצהירו השבוע מול כל מיקרופון על הריבונות הישראלית הבלתי ניתנת לערעור  - בפועל לא קם בישראל ראש ממשלה שיאשר את בניית הגג קבוע לאגף היהודי של מערכת המכפלה ומעלון לנכים.

 

בתחילת העשור החליט נתניהו לשים לזה סוף. מקורבו המיליארדר איירה רנרט תרם מיליוני שקלים לבניית גג חדש. הגג נבנה אבל התנגדות חריפה של הפלשתינים השאירה אותו בשטח במושב ליד בית שמש.

 

לכתבות נוספות בנושא הריבונות הישראלית במערת המכפלה:

אונסק"ו הצביע: מערת המכפלה בחברון - אתר מורשת פלסטיני

לבני לקראת ההצבעה באונסק"ו: "הארגון מנוצל לרעה על ידי הפלסטינים"

נתניהו תקף את אונסק"ו: "הר הבית והכותל יישארו לעד בריבונות ישראל"

 

בניגוד למנגינה שעולה מירושלים - מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודה בתגובה לחדשות 10 שהסמכות במערה שייכת בכלל לפלשתינים, מאז שנתניהו חתם בסוף שנות התשעים על הסכם חברון.

 

כך בפועל מי שמחליט אם לאשר את הבניה הוא ראש העיר תייסיר אבו סנינה. מחבל מורשע שהשתתף ברצח שישה יהודים בבית הדסה בשנות ה-80 ומתגאה בכך עד היום.

 

לפי חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה משנת 2004, הסמכויות על מערת המכפלה אינן שייכות לעירייה אלא דווקא למנהל האזרחי. עד שיימצא פתרון, המתפללים היהודים במקום ממשיכים להיות חשופים לשמש ולקור - והצהרות הפוליטיקאים לפי שעה ממשיכות לעלות אבק בשדות בית שמש.

 

תגובת יחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים: "משרד הביטחון ויחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים פועלים לשימור ולשיפוץ מערת המכפלה והנגשתה לאוכלוסייה, זאת נוכח חשיבותה ההיסטורית והדתית לעם היהודי. בשנה האחרונה ביצע המנהל האזרחי פרויקט ניקוז אשר נותן מענה חלקי לנזילות החורף. כמו כן, הוכנסו תנורי חשמל לצד היהודי של המערה. בנוסף, בוצע שדרוג החשמל, שיפוץ של המדרגה השביעית, החלפת ארונות הקודש והוקם אוהל לטובת אירועים ובו כיבוד לאורחים. הפניות בנוגע לקירוי מערכת המכפלה והנגשתה מוכרות ומטופלות על ידי הגורמים הרלוונטיים. בהתאם להסכמי הביניים, מתחם מערת המכפלה מצוי בתחום הסמכות התכנונית של עיריית חברון. על כן, ביצוע הפעולות האמורות ללא הסכמת העירייה מעורר מורכבות במישורים שונים".