BETA

13.07.2017

00:37

השב"כ מתנגד לבקשת אסיר העולם עמי פופר לשחרור מוקדם

לפני שבועיים הגיש פופר, שהורשע ברצח שבעה פלסטינים, בקשה לקיצור עונשו. השב"כ מתנגד בטענה כי יש חשיבות להעביר מסר לפעילי טרור יהודים

השב"כ מביע התנגדות לבקשת השחרור המוקדם שהגיש לפני שבועיים אסיר העולם עמי פופר.

 

לפי השב"כ, קיימת חשיבות להעברת מסר ברור ובלתי מתפשר לפעילי טרור יהודים שלא יקחו דוגמה מפופר. הנימוק השני גורס שאם פופר ישתחרר תחול תסיסה באוכלוסיה הערבית. יש לזכור שגם כך עונשו קוצר, ואם זה יקוצר עוד, עלולות להתפתח מהומות.

 

כתבות נוספות בחדשות 10 >>

גרסת "צ'ייני": חשבונותיי בקפריסין אינם קשורים לפרשת הצוללות

מהפכת לימודי התנ"ך: "שיר השירים" בפנים, שלמה המלך בחוץ

הרחבת קלקיליה: בצה"ל לא רואים בתוכנית איום ביטחוני

 

בנוסף, השב"כ התנגד לשחרור המוקדם בהנחה שפופר עדיין מסוכן. פופר נמצא בתהליך שיקום בכלא מעשיהו והוועדה הבאה בעניינו תתרחש בעוד שנה.