BETA

18.03.2017

00:32

עולה או יורד: מה קורה למחירי הדירות בישראל?

מדד מחירי הדירות, שפרסמה השבוע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הצביע כי בחודשים דצמבר-ינואר האחרונים חלה עלייה של חצי אחוז במחירים. זה קורה לאחר ירידה של 1.2% בחודש נובמבר. מדוע שינויים אלו מתרחשים?