BETA

מדוע נאלצים מאות הורים להגיע לגן של ילדיהם באמצע היום?

הצהרונים אמורים לאפשר להורים לצאת לעבודתם בשקט, אך בפועל מאות מהם נאלצים להגיע לגנים באמצע יום הלימודים כדי להעביר את ילדיהם מפתח ההסעה – לפתח הגן הצמוד. למה זה קורה? מכיוון שלנהג אסור לצאת מההסעה ולסייעת אסור לצאת משער הגן. אמא לילדה בגן: "זה לא נורמלי"

תגובת משרד החינוך: "המשרד מתקצב ליווי בהסעות של תלמידים עם מוגבלות קשה. המשרד אינו משתתף בהוצאות הסעה לצהרונים, אלא מבית התלמיד אל מוסד החינוך ובחזרה לביתו בסיום יום הלימודים".