BETA

02.03.2017

21:12

המדינה נגד הרס בתי מחבלים יהודים: "אוכלוסייה בעלת היקפי טרור מצומצמים"

בתגובה לעתירה המבקשת להרוס את בתיהם של רוצחי הנער אבו ח'דיר, טענו בפרקליטות כי יש מקום להבחין בין האוכלוסייה היהודית והערבית בהקשר הזה. "כאשר אין תמיכה בטרור – אין מקום לנקוט בהרס מבנים"

ראיון עם אחותו של רוצח אבו ח'דיר: "אל תהרסו לנו את הבית"


המדינה נגד הריסת בתי מחבלים יהודים: פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבג"ץ את תשובתה במסגרת עתירה שהוגשה בבקשה להרוס את בתיהם של רוצחי הנער מוחמד אבו ח'דיר ביולי 2014, על ידי משפחתו.


המדינה מפרידה בתשובתה בין אוכלוסיית היהודים והערבים, בהקשר לביצוע פעולות טרור. "שר הביטחון הגביל עצמו לעשיית שימוש בסמכות להורות על אטימתו או הריסתו של מבנה רק כאשר נסיבות הזמן והמקום הן קיצוניות ומחייבות זאת", נכתב.

 

"השיקול של הרתעת מפגעים פוטנציאליים אינו יכול לעמוד לבדו", נכתב עוד, "על כן גם אם בוצע פיגוע קשה על ידי יחידים מתוך קבוצת ייחוס שבה היקפי הטרור הם מצומצמים (כלומר האוכלוסיה היהודית), וכאשר אין תמיכה ועידוד להמשך ביצוע פעילות טרור המגיעים מתוך אותה קבוצה, אין מקום לנקוט בצעד של הריסת מבנים".


עוד נכתב, כי מדיניות שר הביטחון ליברמן היא שלא להשתמש במדיניות הרס בתי המבנים גם בחלקים בקרב חלק מהאוכלוסיה הפלסטינית משם יוצאים יחסית מעט פיגועים. "ההבחנה בין קבוצות הייחוס השונותהיא הבחנה מותרת וסבירה העולה בקנה אחד עם התכלית ההרתעתית", הוסיפו בפרקליטות.