BETA

מקרים ועד פלין: עננה שחורה על יחסי וושינגטון-מוסקבה

למרות שנראה היה כי היחסים בין ארה"ב לרוסיה בעידן טראמפ עומדים בפתחו של ירח דבש, המתיחות בין המעצמות גואה – על רקע הדרישה האמריקנית לנסיגה רוסית מקרים הכבושה. זאת בנוסף לדיווח על ספינה רוסית המסיירת לאורך חופי אמריקה - וכמובן ההתפטרות הבוטה של הגנרל פלין. יחסי ארה"ב רוסיה לאן? • פרשנות