BETA

ראשי מחאת גיוס החרדים לחדשות 10: "לא נעצור עד לשחרור החייל העריק"

מעצר של חייל עריק חרדי אחד ממשיך להסעיר את הפלג הליטאי של הרב שמואל אוירבך. בעקבות ההפגנות האלימות אמש הורה שר הביטחון ליברמן לשקול עצירה של תקצוב הישיבות של הרב. גם הערב נמשכות ההפגנות: "במקרה שתיפגע שערה מראשו של העריק, זה ייתקל בהתנגדות נחרצת ללא פשרות"