BETA

מדוע מתחמקות הרשויות מאחריות להנגשת מבני ציבור לבעלי מוגבלויות?

בתוך חמש שנים יצטרכו כל המתקנים הציבוריים בישראל להיות מונגשים לאנשים עם מוגבלויות. הרשויות אף קיבלו לכך תקציב מיוחד, אלא שבמקום לעשות זאת הם מחפשים תירוצים, ואפילו פנו לבג"ץ בעניין