BETA

30.12.2016

00:11

עודכן:

לאחר האיום על "שוברים שתיקה": ארגוני השמאל נערכים למערכה על החינוך

יומיים לאחר פרסום הצעת החוק של שר החינוך לאסור על הארגון לפעול בבתי ספר, שבעה ארגוני שמאל מתאחדים על מנת "לכבוש" את מערכת החינוך. הם מציבים יעד של הרצאות באלף בתי ספר בשנת 2017. בין הארגונים גם "שלום עכשיו", "מחסום ווטש" ו"לוחמים לשלום", חלקם לגיטימיים בעיניו של בנט, כשמטרתם היא למנוע את מדיניות "הפרד ומשול" שמפעיל משרד החינוך לטענתם