BETA

26.10.2016

12:31

בעקבות מידע מודיעני: אבטחה הוצמדה לרב הכותל

רב הכותל שמואל רבינוביץ מוגן בשלושת השבועות האחרונים על ידי מאבטחים בשל מידע מודיעיני על איומים לפגוע בו. בתחילת החודש ביתו בירושלים עלה באש בעת שבני משפחתו היו בפנים וחולצו ללא פגע. מסקנת מכבי האש כי השריפה הייתה בשל קצר חשמלי אולם בסביבתו של הרב מפנים את האצבע המאשימה לקבוצת הסיקריקים, פלג חרדי קיצוני שסבור שרב הכותל מתירני מדי