BETA

15.09.2016

22:56

עודכן:

תנועת החרם נגד אונ' ברקלי, כיוון שביטלה את הקורס "סילוק היהודים מישראל"

בתחילת השבוע פורסם בחדשות 10 שבקמפוס היוקרתי של אוניברסיטת ברקלי שבארצות הברית נפתח קורס חדש שמציע דרכים לסילוק היהודים מ"פלסטין". לחץ ישראלי הביא להחלטה נדירה של נשיא המוסד להשהותו, כעת מגיע הלחץ מן הצד השני, קמפיין של ה-BDS נגד נשיא ברקלי