BETA

27.08.2016

23:41

הוסרו החסימות בנתיבי איילון – אך לא החשש ממשבר קואליציוני

אחרי 30 שעות, במסגרתן הונפו שני מבני פלדה עצומים במשקל של מאות טונות על מנת להגדיל את טרמינל הנוסעים בתחנת רכבת "השלום" בתל אביב, נפתחו רוב החסימות בנתיבי איילון. עם זאת, המשבר הקואליציוני בכנסת עדיין מרחף עקב טיפולי תחזוקה רבים שמבצעת הרכבת בשבת