BETA

19.08.2016

23:35

עודכן:

שי דרומי: "יש השלמה במדינה עם בריונות"

החקלאי שירה למוות בפורץ והוביל לשינוי החקיקה בשיחה עם ר', תושב בית אלעזרי שנעצר אחרי שירה בגנב. "הוא הפך להיות הש"ג של האנשים שצריכים לתת את הדעת לאינתיפאדה הפלילית שעברה לתוך הקו הירוק". ר': "זה לא אסון טבע, אפשר למנוע אירועים כאלה"