BETA

האב ששכח את בתו ברכב: "אמרתי שאקפוץ מהגג"

חנה רינה פלדמן היא הפעוטה החמישית שמתה בקיץ הזה לאחר שנשכחה ברכב של הוריה. אביה, ידידיה פלדמן, שיחזר את השעות הקריטיות: "הרגשתי שאני רוצה למות" • לא רק רגשות אשם מציפים את פלדמן אלא גם גל התקפות ברשתות החברתיות