BETA

28.06.2016

00:10

"נזכור ולא נשכח שנטשת אותנו, אך אנחנו מבקשות את סליחתך"

אחת מבנותיה החרדיות של אסתי וינשטיין, היוצאת בשאלה ששמה קץ לחייה אתמול לאחר שלא יכלה לסבול את הניתוק מבנותיה, כתבה לה הספד מטלטל: "ביקשנו לבוא איתך, אך הפנית את גבך אלינו. אני מבינה שיש דברים שלא ניתן להשיב, אך אנחנו מבקשות את סליחתך"

התאבדותה של אסתי וינשטיין, חרדית מחסידות גור שיצאה בשאלה ושמה קץ לחייה כי לא יכלה לשאת את הניתוק משש מתוך שבע בנותיה, מטלטלת את העולם החרדי. היא התאבדה לאחר שהשאירה אחריה מכתב שמהווה כתב אישום חריף נגד העולם החרדי, שלטענתה גרם לבנותיה שלא לשמור איתה על קשר.


היום (ראשון) אנו שומעים לראשונה את תגובתו של בעלה של אחת מבנותיה החרדיות של וינשטיין: "בכל העולם יש בנות שכועסות על אמן, זה טבעי ואנושי. הבנות ניתקו את הקשר עם אמה כי היא נטשה אותן, אך אי אפשר להתלונן נגד הבנות ולשאול מדוע כעסו על אמן".


אחת מבנותיה של וינשטיין כבר כתבה את ההספד עבור אמה, ורק מחר בלווייתה נדע האם תקרא אותו מעל קבר אמה. "נזכור ולא נשכח את השנים בהן גידלת אותנו, ואת היום המר והנמהר בו נטשת אותנו. ביקשנו לבוא איתך, אך הפנית את גבך אלינו. אני מבינה שיש דברים שלא ניתן להשיב, ואני מבקשת את סליחתך".