BETA

23.06.2016

00:37

הסוף לקרקעות הריקות? האוצר יחרים שטחים שלא בונים בהם

משרד האוצר אמנם מתגאה בהפשרת קרקעות למגורים, אלא שחלקן נשארות שוממות. שכן, כשהמחירים רק עולים, ליזמים כבר לא בוער לבנות במהירות. לאור הספסרות המקוממת החליט השר משה כחלון להחרים קרקעות שלא נבנו עליהן במשך שש שנים