BETA

בעוד כשבועיים: כיצד תיראה חופשתו הראשונה של אולמרט?

ראש הממשלה לשעבר והאסיר בהווה, צפוי לצאת לחופשה הראשונה מהכלא ב-11 ליולי, למשך יומיים. בשירות בתי הסוהר שוקלים להגביל את תנועתו לאזור ירושלים בלבד, ובכל מקרה – בלילות ישהה אולמרט במעצר בית