BETA

21.06.2016

00:31

החרדים נכנסים למעגל העבודה: תחילתה של מגמה?

בניגוד לדימוי ההיסטורי, המגזר החרדים מאיץ בשנים האחרונות מאוד את השתלבותו במעגל העבודה, על חשבון הכוללים והישיבות. בין השאר עולה כי אחד מכל שני גברים בגיל העבודה אינו לומד בישיבה, ולמרות הגידול המהיר, מספר האברכים דורך במקום. האם המגמה תימשך?