BETA

18.05.2016

01:04

מחאת החקלאים: "קנו ישר מאיתנו – בלי תיווך רשתות השיווק"

ברשתות השיווק השונות נמכרות נקטרינות ב-30 שקלים לקילוגרם, בעוד החקלאי מקבל עליו רק 3 שקלים. זו רק דוגמא אחת לתופעה המקוממת הזו, שגרמה למחאה רחבה של החקלאים, אליה מצטרפת היום גם הממשלה