BETA

17.05.2016

23:36

פרסום ראשון: למרות הרמדאן - ארגוני ימין מתכננים לעלות להר הבית ביום ירושלים

ארגוני ימין שונים, בהם להב"ה ו"עוצמה לישראל", הודיעו כי בכוונתם לקיים את "ריקוד הדגלים המסורתי" ביום שחרור ירושלים – על הר הבית. זאת למרות העיתוי הבעייתי בו יצוין יום ירושלים – חודש הרמדאן הקדוש למוסלמים

"ריקוד הדגלים" המסורתי, שמתקיים כל שנה ביום ירושלים ועובר גם ברובע המוסלמי, רגיש השנה במיוחד, לאור גל הטרור.

 

אל המתיחות הזו מצטרפת עובדה נוספת - השנה יצוין יום שחרור ירושלים בחודש הרמדאן, הקדוש למוסלמים.

 

כעת מתברר, כי צפוי להתקיים אירוע נפיץ הרבה יותר - התארגנות של שורת ארגוני ימין לריקוד דגלים בהר הבית ביום ירושלים.

 

בין היתר צפויים לעלות חברי "עוצמה לישראל", אנשי להב"ה, ועוד. על פי הנתונים, מדובר במאות רבות של משתתפים, אם לא יותר.

 

על רקע הבקשה לעלייה להר, שצפויה לקבל את אישור המשטרה, פנו ארגוני שמאל שונים בבקשה להזיז את מסלול ריקוד הדגלים המסורתי, שאמור לעבור כבכול שנה בשער שכם.