BETA

09.05.2016

19:45

עודכן:

"לא לקיים דיון בנושא". צוק איתן
"לא לקיים דיון בנושא". צוק איתן
,דובר צה"ל

היועץ המשפטי לכנסת: "לא לקיים דיון פגרה על טיוטת הדוח של צוק איתן"

איל ינון התייחס לאפשרות שהכנסת תדון בהדלפת הדוח ואמר כי "דיון פורמלי בטיוטה שהודלפה בניגוד לחוק, כמוהו כשיתוף פעולה של הכנסת עם מעשה חמור זה"

היועץ המשפטי לכנסת, איל ינון, פרסם היום (שני) חוות דעת במסגרתה כתב כי "לא צריך לקיים דיון בפגרה על טיוטת דוח המבקר של "צוק איתן".

 

"עמדתי היא כי קיום דיון במליאת הכנסת או באחת מוועדותיה בטיוטת הדוח של מבקר המדינה, בין בפגרה ובין שלא בפגרה, אינה אפשרית", כתב.

 

 

עוד הוסיף כי "דיון פורמלי בטיוטה שהודלפה בניגוד לחוק, כמוהו כשיתוף פעולה של הכנסת עם מעשה חמור זה. מובן כי הכנסת אינה יכולה ביד אחת לקבוע כללים ביחס לאופן פרסום דוחות המבקר והדיון בהם, וביד שניה לסייע להפרתם".

 

דוח המבקר על צוק איתן: "נתניהו ויעלון לא עדכנו על התרעת שב"כ למלחמה"

סערת דוח המבקר: המשפחות השכולות דורשות להקים ועדת חקירה ממלכתית

סערת דוח המבקר: מסרים סותרים מלשכת ראש הממשלה