BETA

10.03.2016

00:55

מבקר המדינה ליועמ"ש: לשקול חקירה פלילית נגד מנהל רשות החברות הממשלתיות

יוסף שפירא, מבקר המדינה, פנה לאחרונה ליועץ המשפטי לממשלה על מנת שזה ייבדוק אם לפתוח בחקירה פלילית נגד אורי יוגב. במרכז החשדות נגדו, עבירות של ניגוד עניינים ואף איומים. בין השאר פעל לקשר בין חברה שעמד בראשה ל'מקורות'

חקירה פלילית נגד מנהל רשות החברות הממשלתיות? מבקר המדינה יוסף שפירא ממליץ ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, לשקול הליך של חקירה פלילית כנגד אורי יוגב. במרכז החשדות כנגד יוגב - ניגוד עניינים ואיומים.

 

אחד החשדות המרכזיים עליהם מצביע מבקר המדינה, מעורבות בקשר בין חברת 'מקורות' לחברת 'וייטווטר', העוסקת בטכנולוגיית מים, זאת על אף שעמד בראשה. יש לציין שיוגב הצהיר על ניגוד העניינים, אך לא פעל כנדרש במקרה שכזה.

 

זאת ועוד, על פי טענת המבקר היה מעורב יוגב במינוי מנכ"ל בחברת 'מקורות ייזום', וכן מינוי רואי חשבון כמבקרים בחברות ממשלתיות. בכל הדברים האלו יש חשד לפלילים לטענת המבקר, וכעת על היועמ"ש להחליט האם לפתוח בחקירה פלילית.