BETA

05.03.2016

21:46

עודכן:

האם עיכוב התוכנית להסדרת התיישבות הבדואים יתפוצץ למדינה בפרצוף?

מדינת ישראל השקיעה 12 מיליארד שקלים בהסדרת התיישבות הבדואים בנגב, אך קיבלה רגליים קרות ברגע האחרון • גם שאלת שייכות הקרקעות עלולה להכשיל את המהלך • בינתיים, גורמי טרור קיצוניים דואגים לרווחת הבדואים – בכל המקומות בהן הממשלה טומנת את הראש בחול

הפזורה הבדואית בנגב העסיקה את ממשלת ישראל מאז ומתמיד. הריבוי הטבעי הגבוה של הבדואים, העוני והחוסר בחינוך, הפשיטה של גורמי הטרור הקיצוני בשנים האחרונות - כל אלה הביאו לפרוייקט לאומי חסר תקדים.

 

12 מיליארד שקלים הושקעו בבניית ישובים חדשים ומסודרים לבדואים. לא עוד פחונים וגגות סולאריים במקום חיבור לחשמל, אלא מגרשים מסודרים, כבישים סלולים וחיבור לחשמל ולביוב. אך יש מכשול אחד שמעיב על הצלחת הפרוייקט, והוא שאלת בעלות הקרקעות.

 

דוח ועדת פראוור שהמלצותיו אומצו על ידי הממשלה, אמור היה לסיים את הסיפור הזה - 30 אלף תושבים אמורים היו להתפנות לישובים חדשים ולפאתי ערים קיימות ועשרות אלפים אמורים היו לקבל פיצויים על קרקעות בכסף ובקרקעות חלופיות.

 

לא כולם היו מרוצים, אבל בפעם הראשונה מישהו הניח תוכנית קונקרטית על השולחן - והיא טמנה בחובה גם את ההבנה שצריך לוותר על קרקעות, ובעיקר שחייבים לתת תאריך סופי לסיפור הזה. אלא שרגע לפני האישור, הממשלה קיבלה רגליים קרות. ספסרי השנאה ניצחו ובני בגין, מי שנקרא לעמוד בראש הפרוייקט, התייאש והלך הביתה.

 

חלק מקרקעות הישובים שנבנו לבדואים בנגב שייכים בעצמן לבדואים, ובדואי לעולם לא יעז להתיישב בקרקע השייכת לבדואי אחר. בשנה האחרונה הרשות להסדרת התיישבות הבדואים עוברת משפחה משפחה ומנסה להגיע לפשרות - אך הרשות פועלת לבד, ולא מקבלת עזרה מגורמים ממשלתיים אחרים.

 

ובמקום בו הממשלה לא נמצאת, ארגונים אחרים נכנסים לפעולה. הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית סולל כבישים, מחלק מזון וביגוד לנזקקים ודואגת לרווחת הבדואים, ובכך מוסיפה תומכים לשורותיה.

 

למרות זאת, הרשות להסדרת התיישבות הבדואים הצליחה לייצר פתרון, ותגיש מפה חדשה של הנגב בחודשים הקרובים. מה יקרה אחר כך? נראה שלא הרבה.