BETA

03.03.2016

21:18

עודכן:

המבקר נגד ראש העיר: דורש לחשוף את מקורות המימון של ברקת לקמפיין בליכוד

מי מממן את הקמפיין שהשיק בשבועות האחרונים ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, לעידוד התפקדות לליכוד? את השאלה הזו מנסה לברר בימים אלה מבקר המדינה, יוסף שפירא, שטוען כי נבחר ציבור רשאי לקבל תרומות למטרת פריימריז בתקופת בחירות בלבד

בשבועות האחרונים מאז הודיע ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, על הצטרפותו לליכוד הוא השיק קמפיין אינטרנטי אגרסיבי הקורא לעוקבים שלו להצטרף לליכוד.

 

מבקר המדינה, יוסף שפירא, פנה לברקת בדרישה שידווח לו מהם מקורות המימון שלו לקמפיין וביקש ממנו להעביר למשרדו את כל המידע הרלוונטי המתייחס לפעילותו לעידוד התפקדות לליכוד.


בכך, מבקש מבקר המדינה לבדוק מהו המקור הכספי למימון דף הפייסבוק של ברקת, המשמש בעיקר לתיאור פועלו כראש העיר ירושלים ומהו המקור למימון ההוצאות הכרוכות בעידוד ההתפקדות למפלגה.


שפירא מציין בין השאר, כי מועמד שהוא נבחר ציבור רשאי לקבל תרומות למטרת פריימריז רק לאחר שהודיע על כך למבקר המדינה, וכי הוא רשאי לעשות שימוש בתרומות שקיבל - לרבות תרומות ממימון עצמי - בתקופת בחירות בלבד ורק לצרכי הבחירות המקדימות.


מלשכתו של ברקת נמסר בתגובה: "ברקת פועל בדומה לעשרות ראשי רשויות ופעילים ממפלגות שונות שהתפקדו וקוראים לציבור להצטרף אליהם. החוק הוא נר לרגליו של ברקת, כל הפעולות נעשות בייעוץ משפטי צמוד ובהתאם לכל החוקים והנהלים. מבקר המדינה לא קבע דבר, אלא שאל מספר שאלות ויקבל תשובות לכל שאלותיו בשקיפות מלאה".