BETA

02.03.2016

22:04

עודכן:

מזכיר לשעבר בלשכת יו"ר הכנסת פקד עבורו לליכוד מעל לאלף איש

א', עובד לשעבר בלשכת יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין, טוען כי למרות שהוגדר כמזכיר בלשכה הוא היה למעשה קבלן קולות עבור הח"כ מהליכוד, ופקד עבורו למעלה מאלף איש: "לא היה קשר בין התפקיד שלי לבין מה שבאמת עשיתי, אפילו לא היה לי משרד בכנסת"

כשר אבל מסריח? תחקיר חדשות 10 מגלה כי עובד לשעבר בלשכת יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין, שקיבל משכורת מהכנסת, טוען כי למעשה היה קבלן קולות עבור הח"כ מהליכוד, ופקד עבורו למעלה מאלף איש.

 

במשך קרוב לשנה הועסק א' כמזכיר לשכה, אך מסמכים שהגיעו לידי חדשות 10 מוכיחים שעיסוקו האמיתי היה לפקוד כמה שיותר אנשים לליכוד כדי שאלה יצביעו עבור אדלשטיין בפריימריז של המפלגה: "מבוקר עד ערב הייתי פוקד אנשים עבור הליכוד בשביל יולי, הייתי הולך לחברים, ידידים, מכרים, רופא המשפחה שלי - פקדתי בשביל יולי את כל האנשים שאני מכיר שלא קשורים לליכוד, ככה הבאתי למעלה מאלף טפסים", אמר א', "לא היה קשר בין התפקיד שלי לבין מה שבאמת עשיתי, אפילו לא היה לי משרד בכנסת".

 

החזרי הנסיעות והשעות הנוספות של א' הקנו לו משכורות שנעו בין 17 ל-23 אלף שקלים בחודש מקופת המדינה, כל זאת כדי שאדלשטיין יצליח. כמה יצליח? בפריימריז האחרונים הוא הגיע שני בפער קטן אחרי גלעד ארדן, ובכך הפתיע את כולם. א' שמר את כל הטפסים עם זהות האנשים שפקד לליכוד, ובשיחה שקיימנו בחדשות 10 עם חמישה מתפקדים אקראיים מתוכם כולם אישרו שנאמר להם להצביע עבור אדלשטיין.

 

ביוזמת חדשות 10, עבר א' בדיקת פוליגף שבסיומה נכתב "חוות דעתי על סמך ממצאי הבדיקה היא כי גרסתו של הנבדק, כי הועסק בגיוס מתפקדים לליכוד ולתמיכה ביו"ר הכנסת בעת שקיבל משכורת כמזכיר בלשכת היו"ר, נכונה".

 

תומר אביטל, יו״ר "מאה ימים של שקיפות" ושותף בתחקיר, אמר בתגובה ש״לשכת יושב ראש הכנסת נועדה לסייע לו בפעילות פרלמנטרית ולא לצרכי פוליטיקה קטנה. זו שחיתות, ועל מבקר המדינה לחקור את הנושא. יש לקבוע נהלים ברורים להעסקת עובדים בכנסת כדי שמקרים חמורים כאלה לא יישנו״.

 

תגובת לשכר יו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין: "מדובר בבעל תפקיד זוטר בלשכת יו"ר הכנסת ומתכונת העסקתו הייתה ב"משרת אמון" כדין. העובד פוטר לאחר פחות משנה בלבד בשל אי שביעות רצון. בכל מקרה, דבריו המנסים בבירור לפגוע ומעוותים את המציאות ומנסים באמצעות חצאי אמיתות ליצור מצג שווא שקרי".

 

 

 

"דברי א' מעוותים את המציאות". יולי אדלשטיין(חדשות 10)