BETA

02.03.2016

19:17

עודכן:

האם הרפובליקנים עומדים בפני שבר היסטורי ופילוג?

הניצחון הסוחף בסופר טיוזדיי של דונלד טראמפ, שמתקרב להבטחת מועמדותו כנציג המפלגה הרפובליקנית במרוץ לנשיאות ארצות הברית, מזעזע את הממסד של המפלגה הוותיקה. האם בניסיון למצוא מועמד חלופי, הם עשויים לשנות את כל המפה הפוליטית?