BETA

24.02.2016

22:05

עודכן:

הנאשם ברצח אבו חדיר: "השב"כ עינה אותי בחקירה – שני הקטינים בצעו את הרצח"

יוסף בן דוד, הנאשם המרכזי ברצח המזעזע של הנער מוחמד אבו חדיר, כשיר לעמוד לדין, כך קבע לאחרונה הפסיכיאטר מטעם בית המשפט. כעת מתבררות טענותיו של בן דוד, בין השאר כי השב"כ עינה אותו במהלך החקירה, וכי שני הקטינים שהיו עמו הם אלו שבצעו את הרצח. "תפרו לי תיק", טען

לאחר שקבע הפסיכיאטר המרכזי כי יוסף בן דוד, הנאשם המרכזי ברצח הנער מוחמד אבו חדיר, כשיר לעמוד לדין, התפרסמו הערב (רביעי) לראשונה עיקרי דבריו של בן יוסף לפסיכיאטר.

 

אחת הטענות של בן יוסף הייתה כי 'השב"כ עינה אותו במהלך החקירה'. זאת, כך טען, באמצאות הכאות, מכות חשמל ומניעת שינה. לאור הדברים האלו, טען בן דוד כי הוא אינו מוכן להודות בדברים בהם הודה בעבר ואף שיחזר אותם.

 

בנוסף טען בן דוד בפני הפסיכיאטר כי שני הקטינים שהיו איתו הם אלו שבצעו את הרצח בפועל, וכי 'ניסו לתפור לו תיק', כדבריו. עוד טען בן דוד בפני בית המשפט כי הוא בריא וכשיר לעמוד לדין, זאת לאחר שהפסיכיאטריה מטעמו קבעה שהוא אינו בריא.