האם הוראות נשיאת הנשק החדשות היו מונעות את מותו של ינאי וייסמן?

לאחר מותו של ינאי וייסמן בפיגוע בשער בנימין, הורה הרמטכ"ל לשנות את נהלי נשיאת הנשק בצה"ל. אך האם הנהלים, ששונו כדי למנוע זליגת נשק לעבריינים ולמניעת התאבדויות, היו צריכים להשתנות עוד קודם?