BETA

23.02.2016

21:32

עודכן:

פרטים חדשים: מדוע התפטרו ששה מחברי המועצה להשכלה גבוהה?

לפני שלושה ימים התפטרו שישה מחברי המועצה להשכלה גבוהה, הגוף שמפקח על כל המוסדות להשכלה גבוהה במדינה והפכו את הגוף הזה לנכה. כעת מתברר הרקע להתפטרות חסרת התקדים הזו: דוח על איכות בית הספר למשפטים במכללת כרמל, שלא הביא לסגירתו

במידה רבה, הקרע בתוך המועצה להשכלה גבוהה - שבא לידי ביטוי בהתפטרות ששה מחבריו לפני מספר ימים - הוא התפוצצות היחסים בין האוניברסיטאות למכללות בישראל, ויש אפילו שיאמרו, בין אלו שרוצים להוריד את הסטנדרטים האקדמאיים לאלו שרוצים להגביה אותם.

 

ממש לאחרונה הגישה ועדה מיוחדת של המועצה להשכלה גבוהה דוח על איכות בית הספר למשפטים במכללת כרמל. זהו דוח חריף באופן דרמטי, דוח שלישי כבר על החוג הבעייתי הזה, ובסופו המלצה חד משמעית: לסגור את החוג למשפטים.

 

הדוח הזה הגיע להצבעה אם לאמץ או לא לאמץ. נציגי האוניברסיטאות היו בעד, האחרים נגד, ונגמר בתיקו, שמשמעותו שלא סוגרים, למרות הכשלים החוזרים ונשנים.

 

יו"ר הועדה בה התקיימה ההצבעה המתוחה הוא אחד מהמתפטרים מהמל"ג, ובמידה רבה מי שהוביל את המהלך. סגנית היו"ר, שהודחה על ידי בנט, הייתה תומכת בסגירת החוג הזה בעוד הסגנית החדשה, שמונתה על ידי בנט - כך אפשר להעריך - לא תרצה לסגור. השורה התחתונה - די ברור לאן המהלך של בנט לקח את המועצה הזאת ואולי ייקח את ההשכלה הגבוהה כולה.

 

מהמועצה להשכלה גבוהה נמסר כי הממונה החדשה טרם הביעה עמדה בנושא.