BETA

22.02.2016

23:46

עצמאיים גם באבטלה: את דמי האבטלה יימשכו העצמאיים – מהפנסיה שחסכו

על פי ההסדר החדש שצפוי להציג בתקופה הקרובה משרד האוצר, עצמאיים שיאבדו את הכנסתם יוכלו לקבל דמי אבטלה – על חשבון הפנסיה שלהם. לפי הסיכום הם יוכלו למשוך עד שליש מקרן הפנסיה שלהם, הליך שיעלה למדינה כחצי מיליארד שקלים