BETA

14.01.2016

14:26

עודכן:

הרופאים המרדימים מבקשים שנתעורר, לפני שמערכת הבריאות תקרוס

ניתוחים נדחים, חדרי ניתוח נסגרים, עיכוב במתן מענה לחולים ורופאים שקורסים תחת הנטל. כך נראים חלק מבתי החולים הציבוריים בישראל וכל זה בגלל מחסור חמור ברופאים מרדימים. הם אמנם לא מי שמחזיקים באיזמל בחדר הניתוח אבל הם אלה שמחזיקים את החולה בחיים. משרד הבריאות כבר הכיר בבעיה והגדיר את התחום כמקצוע שנמצא במצוקה אקוטית. הרופאים המרדימים, שחמישים אחוז מהציבור בכלל לא יודעים כי הם רופאים, יוצאים עכשיו למלחמה על עתיד המקצוע ומבקשים שנתעורר לפני שיהיה מאוחר מדי