BETA

13.01.2016

00:03

לראשונה בישראל: השתלת לב מלאכותית בוצעה בסיוע מומחים מחו"ל

בשבוע שעבר הושתלו לראשונה שני לבבות מלאכותיים מהדור החדש – שאמורים לתת לחולי הלב חיים כמעט רגילים וללא מגבלות. מצבם של שני חולים שהמתינו להשתלה הדרדר באופן בלתי צפוי, והם הוזעקו בדחיפות לחדר הניתוח, שם ניתחו אותם צוות מתוגבר יחד עם מומחים מכל העולם