BETA

05.01.2016

10:06

עודכן:

העליון דחה את ערעורו של הרב פינטו, ייכנס לכלא עוד חודש

הרכב של שלושה שופטי בית המשפט העליון דחו הבוקר את ערעורו של הרב ישעיהו פינטו והרשיעו אותו פעם נוספת בעבירות שוחד. ייכנס לכלא עוד כחודש, ב-16 בפברואר, לשנה

נכנס לכלא: שלושת שופטי בית המשפט העליון דחו היום (שלישי) ערעורו של הרב יאשיהו פינטו - שנידון בחודש מאי האחרון לשנת מאסר על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים.

 

ערעורו של פינטו נדחה פה אחד והוא ייכנס לכלא ב-16 בפברואר, יום לאחר כניסתו לכלא של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט.

 

ההחלטה פורסמה ללא דיון פומבי או השתתפות של שני הצדדים - הפרקליטות ובאי כוחו של הרב פינטו, שחתם על עסקת טיעון, אבל בכל זאת נידון לשנת מאסר, העונש המקסימלי שביקשה הפרקליטות לגזור עליו. בנוסף לשנת המאסר, נידון הרב לשנתיים מאסר על תנאי ולמיליון שקלים קנס, בחודש מאי, כאשר השופט עודד מודריק הגדיר אותו "רב גדול שחטא והשחית, ושילב אחרים בפשעיו".

לקח 1.2 מיליון שקלים מכספי עמותה שניהל

מגזר הדין עולה כי "במהלך התקופה בה ניהל פינטו את עמותת "חזון ישעיה" העוזרת לנזקקים, מונו בהנחייתו מספר מקורבים אליו כחברי עמותה וכבעלי תפקידי מפתח בה. במקביל, הועברו למערער ולרעייתו סכומים מצטברים בסך כולל של 1.2 מיליון דולר מכספי העמותה בארה"ב, שהופקדו בחשבון הבנק של גברת פינטו. המערער וגברת פינטו העבירו את הכספים למוטבים שונים, לרבות לבני משפחתם, ועשו בהם שימוש לצרכים אישיים, כגון תשלומים עבור טיסות ובתי מלון".

 

בהמשך גזר הדין תואר כיצד פינטו ביצע שיבוש הליכי חקירה כאשר פנה ליו"ר העמותה הקודם, אברהם ישראל, נגדו גם הועלו חשדות פליליים. "המערער הנחה את אברהם ישראל שלא לשוב ארצה משהותו בחו"ל. בנוסף, המערער, שידע מהמידע שאסף כי גורמים בעמותה התלוננו במשטרה נגד אברהם ישראל או שבכוונתם לעשות כן, הפעיל במישרין ובאמצעות מקורביו לחצים על מורי בנק ושלדון ריץ', אשר כיהנו כחברי הוועד המנהל של העמותה ומסרו עדות במסגרת החקירה, על מנת שיחזרו בהם מעדותם נגד אברהם ישראל.

 

בין היתר, הזהירו מקורבי המערער כי אם לא יחזרו בהם מעדותם, ייעשה נגדם שימוש ב"דין רודף". פינטו אף ניסה להפעיל לחצים שונים על אשתו של בנק ועל רבו כדי שבנק יפעל כאמור, ודרש שבנק יפגש עמו. "המערער פנה ישירות ובאמצעות אחרים גם אל ריץ' בדרישה שיתפטר מחברותו בעמותה ויפסיק לפעול נגד אברהם ישראל".

 

 

הרב יאשיהו פינטו מגיע לבית המשפט המחוזי בת"א
 

הרב יאשיהו פינטו מגיע לבית המשפט המחוזי בת"א(חדשות 10)

 

ניסה לשחד את תנ"צ ברכה

עוד הוסיפו השופטים בגזר הדין כי "מרץ 2012 העריך המערער כי במסגרת חקירת העמותה, מתכננת המשטרה לפתוח בחקירה גלויה בפרשה, שתחל במעצר חשודים, ביניהם אברהם ישראל ודוד סימנטוב. המערער, אשתו ואברהם ישראל העניקו לסימנטוב 150,000 ש"ח, על מנת שימנע מלשתף פעולה עם חוקרי המשטרה ולספר את הידוע לו אודות מעשיו של אברהם ישראל בעמותה". בהמשך פתחה המשטרה בחקירה וסימנטוב סירב להשיב למרבית שאלות החוקרים".

 

בגזר הדין אף ניתנה התייחסות למערכת היחסים בין הרב פינטו לבין תנ"צ אפריים ברכה. "לאחר שהבין כי ברכה פועל בהתאם לחובותיו כקצין משטרה ואינו מוכן לחשוף פרטים על חקירתו בנוגע לעמותה, החליט לתת לו מתנה בסך 200,000 דולר, במטרה ליצור אצלו תחושת מחויבות כלפי המערער ולגרום לו לסייע למערער ורעייתו במסגרת תפקידו, וכן למסור להם מידע חסוי מחקירת המשטרה בענין העמותה. תנ"צ ברכה סירב לקבל את הסך האמור, בהדגישו כי הינו קצין משטרה ואסור לו לקבל טובות הנאה".

 

פינטו חזר על רצונו להעניק את הכספים, תוך שציין את אהבתו לתנ"צ ברכה. תנ"צ ברכה סירב גם להצעתו של המערער להעביר את הכספים לאשתו של תנ"צ ברכה. בהמשך העבירה גברת פינטו לגברת ברכה 422,500 שקלים, אך כאשר הזוג פינטו זומן לחקירה והרב פינטו ניסה לדלות מידע מברכה, הקשר בין הצדדים נותק.