BETA

סעודיה: ינותקו הקשרים הדיפלומטיים עם איראן

אמש פשטו מפגינים איראנים על שגרירות סעודיה שבטהרן והעלו אותה באש – באישור השלטונות באיראן. בעקבות השריפה מטפס המתח בין המדינות לשיא חסר תקדים, בעקבות הוצאתו להורג של נימר אל נימר, איש דת שיעי בכיר, על ידי הסעודים בסוף השבוע. לאור המצב המתוח – ינותקו היחסים הדיפלומטיים בניהן