BETA

27.12.2015

00:27

ביקורת בקואליציה על 'חוק העמותות': חוק פופוליסטי שיגרום נזק בעולם

ועדת השרים לחקיקה צפויה לאשר מחר את החוק לסימון עמותות, שמיועד בעיקר לבצע "שיימינג" לעמותות השמאל. החוק קובע כי העמותות יצטרכו לציין את המימון הזר שלהן בכל פרסום וכי אנשיהן יאלצו ללכת בכנסת עם תג מיוחד. בכירים בקואליציה מותחים ביקורת על החוק וטוענים כי הוא עלול לגרום לנזק תדמיתי לישראל וכי גם כך כל אדם שנכנס לכנסת נאלץ לענוד תג. גל החקיקה האחרון הכולל גם את 'חוק השבת' ו'חוק השתולים' מעורר מחלוקת בקרב חברי הקואליציה