BETA

19.12.2015

23:01

גורמים משפטיים: "ייתכן כי סילבן שלום יזומן לחקירה גם במקרה שלא תהיה תלונה במשטרה"

היועץ המשפטי לממשלה, צפוי להחליט מחר האם להורות למשטרה לבדוק את העדויות שעומדות כנגד סילבן שלום, שבהן נטען כי לכאורה הטריד מינית. הזימון תלוי בכמות המסמכים והקלטות שמגבות את העדויות

שר הפנים, סילבן שלום, הולך ומסתבך. ישנה אפשרות ששר הפנים ייחקר באזהרה בגין העדויות הטוענות שביצע לכאורה עבירות מין, גם אם לא יוגשו תלונות במשטרה.

 

שלי יחימוביץ': "סילבן שלום צריך לכל הפחות להשעות את עצמו עד שהעניין יתברר"

 

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, צפוי להחליט מחר האם להורות למשטרה לבדוק את העדויות שעומדות כנגד סילבן שלום כאשר לאחריה ישנה אפשרות שיוחלט לזמן את השר לחקירה תחת אזהרה, גם במקרה שבו לא תוגש תלונה רשמית למשטרה.

 

הזימון לחקירה יתרחש במקרה שבו יהיו ריבוי של מסמכים והקלטות שמגבות את העדויות. "ייתכן ולא יהיה מנוס מזימון שלום לחקירה לאחר סיומה של הבדיקה גם אם לא יהיו תלונות במשטרה", אומרים בכירים במערכת המשפטית. חשוב לצין כי הדבר עדיין תלוי בהליך הבדיקה.

 

בינתיים, סילבן שלום ממשיך להכחיש את החדשות נגדו ושב וטוען כי לא היו דברים מעולם.