BETA

17.12.2015

13:21

עודכן:

מקובל עליהם: על תופעת ההילולה לכבוד הרב דוד ומשה בצפת

זקני צפת וגם צעיריה לא מכירים תופעה כזו: פעם בשנה נערכת בעיר הילולה באתר לכבוד הרב דוד ומשה - למרות שכף רגלו לא דרכה שם כלל. למאמינים זה לא משנה, והחגיגה שנערכת שם מתחרה בהילולות של נתיבות

אני מודה שצפת בראש חודש חשוון זה המקום האחרון שחשבתי שאהיה בו. אבל משהמשיכו להגיע הסיפורים על ההילולה הגדולה לכבודו של הרב דוד ומשה, הייתי חייב לבוא ולראות את דמותו עולה מן הלהבות.

 

כבר 40 שנה שבשכונת כנען בצפת קשה למצוא חנייה. גם עבור עיר שמורגלת בבאבות, קברי צדיקים ואלפי עולים לרגל, התמונות האלה הו בגדר סוג של תופעה על טבעית. גם בימים שאין הילולה העלייה לרגל נמשכת, ראש העירייה למשל מתייצב באופן אדוק בביתו של אברהם בן חיים, כדי לקבל ברכה.

 

תופעת קברי הצדיקים מוכרת לכולנו, יש שעולים לבקש שידוך, יש שמחפשים בריאות. ברחבי ישראל מפוזרים יותר ממאה קברים - לא בטוח שהמקובל אכן שם למטה, אבל למאמינים זה ממש לא משנה. אבל בבית הזה בצפת, אין אפילו קבר, כף רגלו של המקובל רבי דוד ומשה כלל לא דרכה פה.

 

עם השנים גדלה עדת המאמינים של רבי דוד ומשה, וכיום ההילולה והעלייה לרגל פה מתחרה בהצלחה בבאבות של נתיבות.


הלילה הבלתי נשכח ההוא בשנת 1973, בו התגלתה הרוח, שינה למשפחת בן חיים את החיים מקצה לקצה. כיום אלפים עולים לרגל כדי לדבר על מכאןביהם ולקוות לקבל ברכה מרוח הרב - ולא רק יהודים. אפשר לצקצק, אפשר לא להאמין, אבל לפעמים מספיק חלום אחד וקדוש אחד בשביל להרגיש קצת יותר טוב.