BETA

על רקע פרשת "הסרטון הגזעני": ערב לציון גירוש יהודי ארצות ערב

בעקבות פרשת סרטון הפרסומת הגזעני לשכונה הציונית-דתית בקריית גת, שר הבינוי, יואב גלנט, דורש לפסול את חברת "באמונה" מהתמודדות על מכרזי בנייה. על רקע הפרשה התקיים אמש ערב לציון גירוש יהודי ארצות ערב. במרכז האירוע עמד שינוי הגישה הממשלתי: "גם יהודי ארצות ערב סבלו מגיטאות ומפוגרומים"